• Ekstrakcija zuba
  • Hirurško vađenje zuba
  • Preprotetski hirurški zahvati
  • Hirurško lečenje periapikalnih lezija
  • Uklanjanje abscesa i cisti
  • Lokalna nadogradnja i nivelacija alveolarnog grebena (Augmentacija)
  • Ugradnja endoosealnih implantata