Protetika (metalokeramičke i bezmetalne krunice/mostovi)

Protetika kao zasebna grana stomatologije se bavi nadoknadom zuba i struktura stomatognatnog sistema koji nedostaju ili su iz nekog razloga morali biti izvađeni/odstranjeni. Nadoknadom izgubljenih struktura pacijentu se vraća funkcija na provom mestu, a potom i estetika kao i samopouzdanje u svakodnevnim životnim aktivnostima.
Nedostatak jednog ili više zuba po pacijenta može da ima više uticaja:
1) zdravstveni,
2) socijalni,
3) estetski,
4) psihološki

Svaki zub se sastoji od krune (vidljivog dela zuba) i jednog ili više korenova. U slučajevima kada je u većoj meri oštećena prirodna kruna zuba i kada se više ne može sanirati plombom, iz estetskih razloga ili ukoiko postoji nedostatak određenih zuba, indikuje se izrada krunica i mostova.

Naš cilj je da vratimo osmeh na vaše lice! U našoj ordinaciji svakom pacijentu se kreira individualan plan rada uz detaljan opis pre samog početka. Težimo ka tome da pacijentu stvorimo što prirodniji osmeh, dok funkciju stavljamo na prvo mesto. Uz saradnju i dobru komunikaciju sa pacijentom, u relativno kratkom vremenskom roku, pacijent dobija nov osmeh i instrukcije kako da održava higijenu da bi protetski rad imao što duži vek.

 

Metalokeramičke krunice i mostovi

Metalokeramičke krunice i mostovi su do sada najčešće primenjivane fiksne nadoknade. Nazivaju se tako jer je osnova ovih krunica od metala, preko koje je nanešeno više slojeva posebne keramike koja daje lepotu odnosno prirodan oblik i boju zuba i u potpunosti pokriva metalni deo.

One služe da zamene nedostajuće zubne površine jednog ili više zuba. Najčešće se indikuju zbog velike kariozne destrukcije zuba koju nije moguće sanirati plombom, a njihova glavna prednost je to što su izuzetno trajne .

Ukoliko pacijent ima bezuba polja između postojećih zuba, jedan od načina nadoknade izgubljenih zuba je izrada mostova koji, kao što ime kaže, premošćuju bezubi deo vilice. Oni se sastoje od više povezanih krunica i oslanjaju se na postojeće zube.

Prednosti mostova u odnosu na parcijalne proteze:

 • Ne vade se iz usta –  trajno cementirani
 • Funkcija govora ostaje istovetna
 • Brzo navikavanje pacijenta
 • Odlični estetski efekti
 • Komfor apsolutan

Bezmetalne (cirkonijum) krunice/mostovi

Bezmetalne krunice se izrađuju od cirkonijuma, materijala koji ima daleko najbolje karakteristike kada su u pitanju zubne nadokne. Ove krunice se izrađuju posebnom CAD/CAM tehnologijom i predstavljaju vrhunac estetike i funkcije.

Prednosti bezmetalnih u odnosu na metalokeramičke radove

 • Estetska superiornost u odnosu na metalokeramičke radove
 • Kompjuterski vodjena izrada – precizan i komforan rad
 • Potpuna biokompatibilnost materijala
 • Čvrstina radova je daleko veća
 • Postojanost i nemenjanje svojih fizičko hemijskih osobina
 • Nepostojanje tamnih prebojenosti gingive na spoju krunice i desni

Proces izrade fiksnih protetskih nadoknada

1. Pregled i plan terapije

U prvoj fazi vršimo detaljan pregled uz obavezan OPT snimak vilica. Donosimo zaključak koja bi terapija bila najoptimalnija za pacijenta, i dajemo detaljan opis terapije kako bi buduća terapija bila jasna. Uz odobrenje, pacijenta zakazujemo se za sledeći dolazak.

2. Preprotetska priprema

Druga faza obuhvata sve interevencije koje su potrebene, da bismo došli do stanja u usnoj duplji kada možemo da pristupimo brušenju zuba za same nadoknade.

Najčešće intervencije koje se rade prilikom pripreme su: popravka i lečenje zuba, priprema oralne sluznice, vađenje određenih zuba ili preostalih korenova, a sve to kako bi budući portetski rad bio što dugotrajniji.

U zasvisnosti od stanja, priprema može da zahteva više vizita, a može biti i da je takvo stanje da priprema nije potrebna i da se odmah prelazi na sledeću fazu. Vreme koje se odvaja za pripremu je različito za svakog pacijenta, o tome se priča sa pacijentom u prethodnoj fazi.

3. Brušenje zuba ­i otisak

Prilikom brušenja zuba, pripremaju se zubi da prihvate buduće krunice/mostove. Ova faza zahteva izuzetnu preciznost pri radu, i ukoliko se radi celokupna vilica (svi zubi u jednoj vilici), može trajati više sati.
Prilikom ove posete, uzima se otisak brušenih zuba, na osnovu koga se izrađuje budući protetski rad.
Pacijent se zakazuje za 2-3 radna dana radi prve probe.

4. Privremene krunice

Posle brušenja zuba, oni postaju izuzetno osetljivi na vazduh kao i na hladne nadražaje. Privremene krunice se izrađuju da bi zaštitile zbrušene zube i da bi se sačuvao integritet sluzokože. Uz to, pacijent ima daleko veći komfor za vreme dok ne dobije gotove fiksne nadoknade.
Privremene krunice su izrađene od visokokvaltitnih kompozitnih materijala, i izrađuju se neposredno posle brušenja zuba (u istoj viziti) ili dan posle. 

5. Probe

Prilikom proba, testira se protetski rad, kako bi bio što precizniji i komforniji za pacijenta. Ove vizite su obično vremenski kraće, ali neophodne za kvalitetan rad. Probe se zakazuju na svaka 1-2 radna dana, a najčešće budu 2 probe.

6. Cementiranje

Nakon proba, kada smo obostrano zadovoljni sa nadoknadama, pristupa se poslednjoj fazi prilikom koje se rad trajno cementira za zube. Zatim sledi navikavanje pacijenta na nove strukture u usnoj duplji koje traje indvidualno, 2-3 dana do par nedelja.
Pacijent je dužan da sprovodi oralnu higijenu na način koji je objašnjen prilikom predaje rada, kao i da dolazi na redovne godišnje kontrole.

Kako možemo da vam pomognemo?

ili zakažite vaš pregled putem forme