• Izrada akrilatnih totalnih i parcijalnih proteza
  • Izrada Valplast totalnih proteza
  • Izrada parcijalnih skeletiranih proteza sa atečmenima
  • Keramičke krunice i mostovi
  • Metalokeramičke krunice i mostovi
  • Štitnici za zube i noćni štitnici za bruksiste
  • Liveni metalni ispuni