O nama

Stomatološka ordinacija „Plešta“ je osnovana 1996. godine na uglu Trga Ferenca Fehera i ulice Maksima Gorkog, gde se i danas nalazi. Započeta kao ustanova koja je brojala jednog doktora stomatologije, osnivača dr Mlađana Pleštića, danas se sastoji od većeg broja specijalizanata različitih delatnosti sa kojima sarađuje. Vrhunski nivo kvaliteta i standarda usluga glavni je razlog uspešnog rada ordinacije „Plešta“ preko 20. godina.

Upoznajte naš tim

Dr Mlađan Pleštić

Dr Mlađan Pleštić

Završio je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985.godine. Nakon studija zapošljava se 1986. u Domu zdravlja u Novom Sadu. Na Stomatološkom fakultetu u Beogradu specijalizuje se iz oblasti stomatološka protetika, 1994. godine. U 1996. godini otvorio je privatnu specijalističku stomatološku ordinaciju „Plešta“. Završio kurseve usavršavanja iz implantologije i parodontologije, prateći trendove svih savremenih stomatoloških saznanja.

Dr Igor Pleštić

Dr Igor Pleštić

Završio je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2018. godine. Nakon obaveznog staža u Domu Zdravlja Novi Sad, 2019. godine se priključuje timu Ordinacije Plešta, gde se uz Dr Mlađana Pleštića usavršava u polju stomatološke protetike i opšte stomatologije.
Trenutno pohađa specijalističke studije iz oblasti oralne hirurgije, na Klinici za stomatologiju Vojvodine.

Dr Miloš Pleštić

Dr Miloš Pleštić

Završio je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. Nakon rada u Domu Zdravlja Novi Sad, od 2016. se fokusira na opštu stomatologiju u privatnoj praksi, unapređujući svoje znanje pored iskusnog Dr Mlađana Pleštića, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.